rozdali jsme 1500 roušek!

tak tolik kusů se nám podařilo vyrobit během tří týdnů první vlny pandemie. poptávka byla obrovská, často jsme nestíhali vyrábět, prakticky vše co jsme v danou chvíli došili jsme ihned rozdali. proto děkujeme za trpělivost, když jste na roušku museli čekat chvíli na ulici. děkujeme i všem, kteří nám pomohli dodáním látek, gumiček a dalších potřebných věcí k výrobě. Stejně tak děkujeme i za morální podporu pro celý tým - neboť se pracovalo každý den od rána do pozdního večera! 

máme obrovskou radost z té vlny pomoci a solidarity, která se rozjela. A to jsou přesně ty věci, které nás v Pardubicích spojují, jsme sousedi, známe se, vymýšlíme společně věci a pomáháme si!

největší dík však patří dobrovolníkům, kteří se zapojili a proto je rádi vyjmenujeme!

Lucie sommerová

alan krištof

jiří rejda

adéla friesová

monika schieblová

marek čáp

tomáš hrdina

kateřina staňková

alžběta vítková

darja kazakova

david stehno

barbora gabrielová

sasha shipilova

kseniia sidkova

štěpánka krunčíková

Zasláním formuláře souhlasíte s uchováváním osobních údajů v souladu s ustanovením § 5, odst. 2 zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Souhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje, které tímto poskytujete, byly zpracovány a vedeny v elektronické databázi. Souhlas může být kdykoliv písemně nebo elektronicky odvolán.

Ok